Μπορείτε να ξεναγηθείτε στο χώρο, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία πλοήγησης  που βρίσκονται κάτω αριστερά

Στην αριστερή πλευρά βρίσκεται ο μίκτης των ζωντανών πηγών και οι οθόνες παρακολούθησης (live mix, camera 1 preview, camera 2 preview)

Στο κέντρο βρίσκεται ο τελικός μίκτης ήχου και εικόνας ενώ αριστερά και δεξιά του βρίσκονται οι μονάδες εγγραφής και αναπαραγωγής με τις οθόνες παρακολούθησής τους (recorder master mix monitor, player preview) αντίστοιχα.

Στη δεξιά πλευρά θα βρείτε τη μονάδα μη-γραμμικής επεξεργασίας του οπτικοακουστικού υλικού.