Περιγραφή
Προσωπικό
Μαθήματα
Επιδείξεις
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ ΙΙ - Τηλεόραση

Περιγραφή Ανακοινώσεις Αρχεία

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Καλλίρης Γεώργιος, Δημούλας Χαράλαμπος

ΕΞΑΜΗΝΟ:

Η'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Εργαστηριακό μάθημα που εξοικειώνει τους φοιτητές με τους χώρους και τον εξοπλισμό του στούντιο τηλεόρασης και τους εισάγει στη διαδικασία ανάπτυξης, παραγωγής και εκτέλεσης ενός τηλεοπτικού προγράμματος. Σε συνδυασμό διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης τα στάδια που ακολουθούνται είναι: ο αρχικός προγραμματισμός (σενάριο, σκριπτ, σχέδιο λήψεων), η λήψη και εγγραφή του οπτικοακουστικού υλικού και η τελική επεξεργασία. Διδάσκονται τεχνικές φωτισμού, λήψεων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καθώς και εξειδικευμένες τεχνικές (blue box). Γίνεται εκμάθηση χρήσης εξοπλισμού των format S-VHS, DV, Digi8, μεταγραφή εξωτερικού οπτικοακουστικού υλικού, γραμμική και μη-γραμμική επεξεργασία εικόνας και ήχου, παραγωγή γραφικών – τίτλων σε Η/Υ και τελικό μοντάζ. Ταυτόχρονα με την ορθή χρήση του εξοπλισμού επιδιώκεται και η παράλληλη ανάπτυξη κριτικής και αισθητικής άποψης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

Δεν υπάρχουν σχετικές τρέχουσες ανακοινώσεις. Για παλαιότερες σχετικές ανακοινώσεις πατήστε εδώ.

ΑΡΧΕΙΑ:

Σημειώσεις εργαστηρίου τηλεόρασης (1581 kB)
Σημειώσεις εργαστηρίου τηλεόρασης (σε μορφή zip) (1496 kB)
Φόρμα δήλωσης συμμετοχής (48 kB)
Script (95 kB)