Περιγραφή
Προσωπικό
Μαθήματα
Επιδείξεις
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ Ι - Ραδιόφωνο

Περιγραφή Ανακοινώσεις Αρχεία

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Καλλίρης Γεώργιος, Δημούλας Χαράλαμπος

ΕΞΑΜΗΝΟ:

Ζ'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Εργαστηριακό μάθημα που εξοικειώνει τους φοιτητές με τους χώρους και τον εξοπλισμό του ραδιοφωνικού στούντιο και τους εισάγει στη διαδικασία ανάπτυξης, παραγωγής και εκτέλεσης ενός ραδιοφωνικού προγράμματος. Σε συνδυασμό διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης τα βήματα που ακολουθούνται είναι: ο αρχικός σχεδιασμός (σκριπτ, οργάνωση εκπομπής), οι ηχογραφήσεις (εσωτερικές και εξωτερικές) και η τελική επεξεργασία. Διδάσκονται τεχνικές εγγραφής λόγου και μουσικής υπόκρουσης. Γίνονται: εκμάθηση χρήσης αναλογικού και ψηφιακού εξοπλισμού, μετεγγραφή εξωτερικού υλικού, τηλεφωνικές συνδέσεις και ανταποκρίσεις, μοντάζ σε μαγνητική ταινία, μη-γραμμική επεξεργασία του υλικού και τελικό μοντάζ σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ταυτόχρονα με την ορθή χρήση του εξοπλισμού επιδιώκεται και η παράλληλη ανάπτυξη κριτικής και αισθητικής άποψης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

Δεν υπάρχουν σχετικές τρέχουσες ανακοινώσεις. Για παλαιότερες σχετικές ανακοινώσεις πατήστε εδώ.

ΑΡΧΕΙΑ:

Σημειώσεις Μαθήματος (1724 kB)
Script (95 kB)
Διαφάνειες μαθήματος (1000 kB)