Περιγραφή
Προσωπικό
Μαθήματα
Επιδείξεις
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Σεμινάριο χειρισμού οπτικοακουστικών μέσων

Περιγραφή Ανακοινώσεις Αρχεία

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Ματσιώλα Μαρία

ΕΞΑΜΗΝΟ:

Δ'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Βασικές τεχνικές ηχοληψίας
Χειρισμός φορητού ψηφιακού εγγραφέα φωνής με διαφορετικούς τύπους μικροφώνου και σε διαφορετικές συνθήκες
Εγγραφή – αναπαραγωγή – αξιολόγηση των ηχογραφήσεων
Μεταφορά αρχείων ήχου σε μέσα αποθήκευσης Η/Υ, μετατροπές διαφορετικών προτύπων αποθήκευσης και βασική επεξεργασία
Βασικές τεχνικές τηλεοπτικής λήψης
Χειρισμός φορητής ψηφιακής βιντεοκάμερας σε διαφορετικές συνθήκες
Εγγραφή – αναπαραγωγή – αξιολόγηση των τηλεοπτικών λήψεων
Μεταφορά αρχείων βίντεο σε μέσα αποθήκευσης Η/Υ, μετατροπές διαφορετικών προτύπων αποθήκευσης και βασική επεξεργασίαΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

Δεν υπάρχουν σχετικές τρέχουσες ανακοινώσεις. Για παλαιότερες σχετικές ανακοινώσεις πατήστε εδώ.

ΑΡΧΕΙΑ:

Δεν υπάρχουν σχετικά αρχεία.