Περιγραφή
Προσωπικό
Μαθήματα
Επιδείξεις
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Πολιτική και επικοινωνιακή εξουσία
και ο ρόλος των δημοσιογράφων στον κινηματογράφο

Περιγραφή Ανακοινώσεις Αρχεία

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Καϊτατζή- Γουίτλοκ Σοφία, Παναγιωταρέα Άννα

ΕΞΑΜΗΝΟ:

Η'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

-- Περιγραφή μαθήματος --

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

Δεν υπάρχουν σχετικές τρέχουσες ανακοινώσεις. Για παλαιότερες σχετικές ανακοινώσεις πατήστε εδώ.

ΑΡΧΕΙΑ:

Δεν υπάρχουν σχετικά αρχεία.