Περιγραφή
Προσωπικό
Μαθήματα
Επιδείξεις
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Συνεργαζόμενα Μαθήματα


Το εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ συνεργάζεται με μαθήματα που περιλαμβάνουν εργαστηριακό κομμάτι. Από το σημείο αυτό μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τα συνεργαζόμενα με το εργαστήριο μαθήματα.

Τα συνεργαζόμενα μαθήματα εμφανίζονται τα παρακάτω. Πατήστε στο μάθημα του ενδιαφέροντός σας και μάθετε περισσότερες πληροφορίες.
Μάθημα Εξάμηνο
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ Ι - Ραδιόφωνο Ζ'
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ ΙΙ - Τηλεόραση Η'
Ηλεκτρονικά ΜΜΕ ΣΤ'
Τηλεοπτική Δημοσιογραφία Η'
Θεωρία και άσκηση δημοσιογραφικού έργου Ζ'
Συνέντευξη, έρευνα και πολιτικό ρεπορτάζ Ε'
Παραγωγή Ζωντανών Τηλεοπτικών Εκπομπών ΙΙ Η'
Πολιτική και επικοινωνιακή εξουσία
και ο ρόλος των δημοσιογράφων στον κινηματογράφο
Η'
Παραγωγή δελτίου ειδήσεων Η'
Σεμινάριο χειρισμού οπτικοακουστικών μέσων Δ'