Περιγραφή
Προσωπικό
Μαθήματα
Επιδείξεις
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Πίνακας Ανακοινώσεων

Κατηγορίες Τηλεοπτική Δημοσιογραφία (Αρχείο)

Τηλεοπτική Δημοσιογραφία

Οι παρακάτω ανακοίνωσεις έχουν εκπνεύσει
N
E
Θέμα
Υποβολή
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ" 6/30/2009
ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ» 6/10/2009
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ» 5/23/2009
NEA ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ» 5/17/2009
ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ» 5/15/2009
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ» 5/14/2009
NEA ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ» 4/29/2009
ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ» 4/22/2009
Τηλεοπτική Δημοσιογραφία: Προϋποθέσεις Εργαστηρίου 3/17/2009
Τηλεοπτική Δημοσιογραφία: Πρόγραμμα Εργαστηρίων 3/17/2009
Τηλεοπτική Δημοσιογραφία: Ομάδες Εργασίας 3/16/2009

Για τις τρέχουσες ανακοινώσεις πατήστε εδώ.