Περιγραφή
Προσωπικό
Μαθήματα
Επιδείξεις
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Πίνακας Ανακοινώσεων

Κατηγορίες Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ ΙΙ - Τηλεόραση (Αρχείο)

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ ΙΙ - Τηλεόραση

Οι παρακάτω ανακοίνωσεις έχουν εκπνεύσει
N
E
Θέμα
Υποβολή
Ημερομηνίες παραλαβής - παράδοσης φορητού εξοπλισμού 2/27/2015
Ημερομηνίες προσέλευσης 2/18/2015
Ομάδες εργασίας εαρινό εξάμηνο 2014-2015 2/18/2015
Γραπτή εργασία 2/18/2015
Ομάδες εργασίας 2/23/2013
Πρόγραμμα εργαστηρίων 2/23/2013
Εισαγωγικό μάθημα - δηλώσεις ομάδων 2/11/2013
Ομάδες εργασίας 3/14/2012
Περιγραφή και απαιτούμενη προεργασία εργαστηριακών μαθημάτων 3/14/2012
Προδιαγραφές παραδοτέων εργασιών 3/14/2012
Πρόγραμμα εργαστηρίων 3/14/2012
Eισαγωγικό μάθημα 2/24/2012
Ηλεκτρονικά ΜΜΕ ΙΙ - Τηλεόραση: Εξετάσεις μαθήματος 6/30/2009
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ - ΙΙ: Γραπτή εργασία 6/4/2009
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ ΙΙ - Τηλεόραση: Πρόγραμμα συμπληρωματικών εργαστηρίων 6/2/2009
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ ΙΙ - Τηλεόραση: Ημερομηνίες Προσέλευσης 3/13/2009
Ηλεκτρονικά ΜΜΕ ΙΙ - Τηλεόραση: Παραλαβή / Παράδοση εξοπλισμου 3/13/2009
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ ΙΙ - Τηλεόραση: Ομάδες εργασίας 3/13/2009
Ηλεκτρονικά ΜΜΕ ΙΙ - Τηλεόραση: Script 3/13/2009
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ ΙΙ: Τηλεόραση - Προδιαγραφές (περιόδος 2008-09) 3/10/2009
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ ΙΙ: Τηλεόραση - Έναρξη μαθήματων και δήλωση ομάδων 3/6/2009
Εξετάσεις μαθήματος "Ηλεκτρονικά ΜΜΕ ΙΙ - Τηλεόραση" 6/18/2008
Γραπτή εργασία για το μάθημα "Ηλεκτρονικά ΜΜΕ ΙΙ - Τηλεόραση" 5/15/2008
Ηλεκτρονικά ΜΜΕ ΙΙ - Τηλεόραση: φορητός εξοπλισμός 2/28/2008
Ηλεκτρονικά ΜΜΕ ΙΙ - Τηλεόραση: ημερομηνίες προσέλευσης 2/28/2008
Ηλεκτρονικά ΜΜΕ ΙΙ - Τηλεόραση: ομάδες εργασίας 2/28/2008
Ηλεκτρονικά ΜΜΕ ΙΙ - Τηλεόραση: script 2/28/2008
Ηλεκτρονικά ΜΜΕ ΙΙ - Τηλεόραση : Προϋποθέσεις 2/28/2008
Εισαγωγικό μάθημα "Ηλεκτρωνικών ΜΜΕ ΙΙ - Τηλεόραση" 2/20/2008
Δηλώσεις συμμετοχής στο μάθημα "Ηλεκτρονικά ΜΜΕ ΙΙ - Τηλεόραση" 2/1/2008
Ηλεκτρονικά ΜΜΕ ΙΙ - Εξετάσεις Εαρινής Εξεταστικής Περιόδου 6/7/2007
Ηλεκτρονικά ΜΜΕ ΙΙ - Γραπτή εργασία 6/4/2007
Ηλεκτρονικά ΜΜΕ ΙΙ - Τηλεόραση: ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 5/17/2007
Ηλεκτρονικά ΜΜΕ ΙΙ - Τηλεόραση: ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4/11/2007
Ηλεκτρονικά ΜΜΕ ΙΙ - Τηλεόραση: προϋποθέσεις 4/2/2007
Ηλεκτρονικά ΜΜΕ ΙΙ - Τηλεόραση: ομάδες εργασίας 3/29/2007
Ηλεκτρονικά ΜΜΕ ΙΙ- Τηλεόραση 3/26/2007
Ηλεκτρονικά ΜΜΕ ΙΙ : Δηλώσεις συμμετοχής 3/20/2007
ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2/14/2006
Ανακοίνωση έναρξης 2/14/2006
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2/14/2006
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 2/14/2006
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΗΛ ΜΜΕ ΙΙ) 9/5/2001
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 9/5/2001

Για τις τρέχουσες ανακοινώσεις πατήστε εδώ.