Περιγραφή
Προσωπικό
Μαθήματα
Επιδείξεις
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Πίνακας Ανακοινώσεων

Κατηγορίες Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ Ι - Ραδιόφωνο (Αρχείο)

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ Ι - Ραδιόφωνο

Οι παρακάτω ανακοίνωσεις έχουν εκπνεύσει
N
E
Θέμα
Υποβολή
Ομάδες εργασίας 10/6/2015
Ημερομηννίες προσέλευσης 10/6/2015
Περιγραφή και απαιτούμενη προεργασία μαθημάτων 2/18/2015
Πρόγραμμα Εργαστηρίων 10/12/2013
Ομάδες Εργασίας 10/12/2013
Εργαστήριο 1ης Ομάδας (Πέμπτη 10/10/2013) 10/8/2013
Περιγραφή και απαιτούμενη προεργασία εργαστηριακών μαθημάτων 10/8/2013
Προδιαγραφές γραπτής εργασίας 10/8/2013
Προδιαγραφές ραδιοφωνικής παραγωγής 10/8/2013
Εισαγωγικό μάθημα - Δηλώσεις Ομάδων 9/24/2013
Ολοκλήρωση εργαστηρίων: απορίες, έλεγχος παραγωγών - εργασιών 1/14/2013
Αναπλήρωση Εργαστηρίου 06/11/2012 11/4/2012
Αναπλήρωση Εργαστηρίου 25/10/2012 10/26/2012
Μη παραγματοποίηση εργαστηρίου στις 25/10/2012 λόγω κατάληψης 10/18/2012
Αναμόρφωση προγράμματος εργαστηρίων 10/9/2012
Πρόγραμμα Εργαστηρίων 10/5/2012
Ομάδες εργασίας 10/5/2012
Περιγραφή και απαιτούμενη προεργασία εργαστηριακών μαθημάτων 10/5/2012
Προδιαγραφές ραδιοφωνικής παραγωγής 10/5/2012
Προδιαγραφές γραπτής εργασίας 10/5/2012
Εισαγωγικό μάθημα - δηλώσεις ομάδων 9/27/2012
Γραπτή αναφορά 1/26/2012
Προδιαγραφές ραδιοφωνικής παραγωγής 11/2/2011
Περιγραφή και απαιτούμενη προεργασία εργαστηριακών μαθημάτων 11/2/2011
Πρόγραμμα εργαστηρίων 10/27/2011
Ομάδες Εργασίας 10/27/2011
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ Ι - Ραδιόφωνο Δηλώσεις συμμετοχής 10/14/2011
Έναρξη μαθημάτων και δήλωση ομάδων 9/24/2009
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ Ι - Ραδιόφωνο: Χώρος Εξέτασης 2/20/2009
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ Ι - ραδιόφωνο: Απουσίες εργαστηρικών μαθημάτων 1/31/2009
Ηλεκτρονικά ΜΜΕ Ι - Ραδιόφωνο: Γραπτή εργασία 1/27/2009
Ηλεκτρονικά ΜΜΕ Ι - Ραδιόφωνο: Νέες ημερομηνίες εργαστηριακων μαθημάτων 1/19/2009
"Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ Ι - ραδιόφωνο": Αναπλήρωση Ομαδας 4 12/11/2008
"Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ Ι - ραδιόφωνο": Απουσίες εργαστηρικών μαθημάτων 12/11/2008
"Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ Ι - ραδιόφωνο": ομάδες εργασίας 10/13/2008
"Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ Ι - Ραδιόφωνο": ημερομηνίες προσέλευσης 10/13/2008
"Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ Ι - Ραδιόφωνο": παραλαβή-επιστροφή εξοπλισμού 10/8/2008
"Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ Ι - Ραδιόφωνο": προϋποθέσεις παραγωγής 10/8/2008
"Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ Ι - ραδιόφωνο": script 10/8/2008
"Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ Ι - Ραδιόφωνο": έναρξη μάθηματος 10/3/2008
Δηλώσεις συμμετοχής για το μάθημα 9/8/2008
Αλλαγή της ώρας εξέτασης του μαθήματος Ηλεκτρονικά ΜΜΕ Ι 2/1/2008
Εξετάσεις μαθήματος "Ηλεκτρονικά ΜΜΕ Ι - Ραδιόφωνο" 1/21/2008
Ηλεκτρονικά ΜΜΕ Ι - Γραπτή εργασία 1/7/2008
Φορητός εξοπλισμός 10/17/2007
Ημερομηνίες προσέλευσης 10/17/2007
Ομάδες εργασίας 10/17/2007
Μοντέλο script ραδιοφωνικής εκπομπής 10/17/2007
Προϋποθέσεις ραδιοφωνικής εκπομπής 10/17/2007
Ηλεκτρονικά ΜΜΕ Ι - Εξετάσεις Χειμερινής Εξεταστικής Περιόδου (12/9/2007) 9/4/2007
Αλλαγή προγράμματος (λόγω καταλήψεων) 12/20/2006
Ηλεκτρονικά ΜΜΕ Ι - Γραπτή εργασία 12/20/2006
Script ραδιοφωνικής εκπομπής 10/19/2006
ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 10/19/2006
Ημερομηνίες προσέλευσης 10/19/2006
Ομάδες Εργασίας 10/19/2006
Προϋποθέσεις ραδιοφωνικής παραγωγής 10/19/2006
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 10/13/2006

Για τις τρέχουσες ανακοινώσεις πατήστε εδώ.