Περιγραφή
Προσωπικό
Μαθήματα
Επιδείξεις
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Πίνακας Ανακοινώσεων

Κατηγορίες Παραγωγή Ζωντανών Τηλεοπτικών Εκπομπών ΙΙ (Αρχείο)

Παραγωγή Ζωντανών Τηλεοπτικών Εκπομπών ΙΙ

Οι παρακάτω ανακοίνωσεις έχουν εκπνεύσει
N
E
Θέμα
Υποβολή
Ομάδες εργασίας 3/10/2015
Ημερομηνίες προσέλευσης 3/5/2015
Σχεδιασμός Ειδησεογραφικού τηλεοπτικού προγράμματος: Προϋποθέσεις 3/31/2009
Σχεδιασμός Ειδησεογραφικού τηλεοπτικού προγράμματος: Πρόγραμμα Εργαστηρίων 3/31/2009
Σχεδιασμός ειδησεογραφικού τηλεοπτικού προγράμματος: προϋποθέσεις 2/28/2008
Σχεδιασμός ειδησεογραφικού τηλεοπτικού προγράμματος: ομάδες εργασίας 2/28/2008
Σχεδιασμός Ειδησεογραφικού τηλεοπτικού προγράμματος: ημερομηνίες προσέλευσης 2/28/2008
Έναρξη μαθήματος "Σχεδιασμός ειδησεογραφικού τηλεοπτικού προγράμματος" 2/20/2008
Σχεδιασμός ειδησεογραφικού τηλεοπτικού προγράμματος 2/20/2008
Σχεδιασμός ειδησεογραφικού τηλεοπτικού προγράμματος: ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 5/17/2007
Σχεδιασμός ειδησεογραφικού τηλεοπτικού προγράμματος:ομάδες εργασίας 4/2/2007
Σχεδιασμός ειδησεογραφικού τηλεοπτικού προγράμματος (δηλώσεις) 3/23/2007
Σχεδιασμός ειδησεογραφικού τηλεοπτικού προγράμματος (προϋποθέσεις) 3/23/2007

Για τις τρέχουσες ανακοινώσεις πατήστε εδώ.