Περιγραφή
Προσωπικό
Μαθήματα
Επιδείξεις
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Πίνακας Ανακοινώσεων

Κατηγορίες

Εδώ θα βρείτε τις ανακοινώσεις που αφορούν στο εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ. Επιλέξτε το μάθημα του ενδιαφεροντός σας και πλοηγηθείτε στις διαθέσιμες ανακοινώσεις.

Οι κατηγορίες ανακοινώσεων καθώς και ο αριθμός των ανακοινώσεων εμφανίζονται παρακάτω.
Κατηγορίες Τρέχουσες Σύνολο
Γενικές Ανακοινώσεις Εργαστηρίου 0 33
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ Ι - Ραδιόφωνο 0 58
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ ΙΙ - Τηλεόραση 0 44
Ηλεκτρονικά ΜΜΕ 0 9
Τηλεοπτική Δημοσιογραφία 0 11
Θεωρία και άσκηση δημοσιογραφικού έργου 0 9
Συνέντευξη, έρευνα και πολιτικό ρεπορτάζ 0 0
Παραγωγή Ζωντανών Τηλεοπτικών Εκπομπών ΙΙ 0 13
Πολιτική και επικοινωνιακή εξουσία
και ο ρόλος των δημοσιογράφων στον κινηματογράφο
0 2
Παραγωγή δελτίου ειδήσεων 0 14
Σεμινάριο χειρισμού οπτικοακουστικών μέσων 0 2