Περιγραφή
Προσωπικό
Μαθήματα
Επιδείξεις
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Οδηγός εκμάθησης 3ds Max


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Θέμα: Εκπαιδευτικό website για το 3ds max για δημοσιογράφους

 Επιμέλεια:  Σιδηρόπουλος Ευστάθιος

Επιβλέπων Καθηγητής: Καλλίρης Γεώργιος

Πατήστε εδώ